สมัครสมาชิก VIP Member

Feature
Free
Gold
Platinum
Diamond
จำนวนสินค้ามากสุด
3 ชิ้น
10 ชิ้น
30 ชิ้น
50 ชิ้น
รูปสินค้า
1 รูป
3 รูป
5 รูป
5 รูป
เพิ่มรายชื่อร้านค้า
ตำแหน่งสินค้าดีกว่า
ตำแหน่งร้านค้าดีกว่า
แผนที่ร้านค้า
แสดง Icon Sponsor
แสดง Rate ความคุ้มค่า
แสดง Related Product
ลงสินค้าโปรโมชั่น 5 ชิ้น
แบนเนอร์ทุกหน้า
1 เดือน
-
1,000.00 500.00 สมัคร
2,000.00 1,000.00 สมัคร
6,000.00 3,000.00 สมัคร
3 เดือน (ลด 10%)
-
2,600.00 1,300.00 สมัคร
5,400.00 2,700.00 สมัคร
16,000.00 8,000.00 สมัคร
6 เดือน (ลด 20%)
-
4,800.00 2,400.00 สมัคร
9,600.00 4,800.00 สมัคร
28,000.00 14,000.00 สมัคร
12 เดือน (ลด 30%)
-
8,400.00 4,200.00 สมัคร
16,000.00 8,000.00 สมัคร
50,000.00 25,000.00 สมัคร