ค้นหา

ค้นพบทั้งหมด 3 ร้านค้า

ชื่อร้าน GIA Thailand

หมวดร้านค้า : ห้อง Lab, สถาบันอัญมณี

ที่อยู่ : ชั้น 10 อาคารอื้อจื่อเหลียง 968 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์ติดต่อ : 2 632 4090
อีเมล : giabkklab@gia.edu
เว็บไซต์ : http://www.giathai.net

ชื่อร้าน GIT

หมวดร้านค้า : ห้อง Lab, สถาบันอัญมณี

รายละเอียด : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ที่อยู่ : 140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ ชั้นที่ 1-4, 6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์ติดต่อ : 026344999
เว็บไซต์ : https://www.git.or.th

ชื่อร้าน AIGS

หมวดร้านค้า : ห้อง Lab, สถาบันอัญมณี

รายละเอียด : สถานบันอัญมณีศาสตร์ (AIGS) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2521 และถือเป็นโรงเรียนที่ค้นคว้าและสอนดูเพชรพลอยแห่งแรกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เปิดสอนวิชาการดูเพชรพลอยทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติอย่างแท้จริงและได้ระดับ มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
ที่อยู่ : 919/1 อาคาร จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น บี 1 ห้องเลขที่ บี24 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์ติดต่อ : 022674315
เว็บไซต์ : http://www.aigsthailand.com/Home-TH