ค้นหา

59-06

บุษราคัมรูปทรงสี่เหลี่ยม ประดับด้วย white sapphire สี่เหลี่ยม

12,000.00 บาท

ดูรายละเอียด

211-06

แหวนทับทิมรูปหัวใจ

20,000.00 บาท

ดูรายละเอียด

01-06

แหวน pink sapphire ประดับด้วย white sapphire

19,800.00 บาท

ดูรายละเอียด

93-06

แหวนไพลิน ประดับด้วย white sapphire

16,000.00 บาท

ดูรายละเอียด

87-06

แหวน pink sapphire  ก้านแหวนไล่รัดับสีพลอย น่ารักมาก

13,000.00 บาท

ดูรายละเอียด

89-06

แหวนไพลิน ก้านแหวนไล่ระดับสีพลอย น่ารักมาก

13,500.00 บาท

ดูรายละเอียด

75-06

แหวน pink sapphire  บ่าด้านข้างประดับด้วย white sapphire 

20,000.00 บาท

ดูรายละเอียด

76.06

แหวนไพลิน ประดับด้วย white sapphire

14,000.00 บาท

ดูรายละเอียด

165-06

แหวน pink sapphire ประดับ white sapphire

15,000.00 บาท

ดูรายละเอียด

167-06

แหวนไพลิน ประดับด้วย white sapphire

15,000.00 บาท

ดูรายละเอียด

8-06

แหวนบุษราคัมเม็ดเดี่ยว

15,000.00 บาท

ดูรายละเอียด

176.06

แหวนพลอย 3 สี ได้แก่ พิงค์แซฟไฟร์(ทัมทิมสีชมพู) ไพลิน และบุษราคัม ขนาดแหวน 49 มิลลิเมตร

10,000.00 บาท

ดูรายละเอียด