ข้อดีสำหรับผู้ซื้อ/ผู้ขาย เมื่อใช้บริการ SD

ข้อดีสำหรับผู้ซื้อ

  1. เพิ่มความปลอดภัย ไม่ต้องชำระสินค้าก่อน โดยยังไม่ได้รับ สินค้า กรณีที่ SD ตรวจสอบพบว่า สินค้าไม่ตรงตาม ประกาศ หรือผู้ขายมิได้ส่งสินค้าให้ภายในกำหนดเวลา 7 วัน ทำการ SD จะทำการโอนเงินคืนผู้ซื้อเต็มจำนวน
  2. สบายใจ ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบสินค้าให้ก่อน ส่งมอบสินค้า
  3. ได้สินค้าในราคาที่ถูก และประหยัดกว่า ซื้อสินค้าจากผู้ขายโดยตรง

ข้อดีสำหรับผู้ขาย

  1. ลงประกาศฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย หากสินค้าขายไม่ได้
  2. เพิ่มความปลอดภัย ไม่ต้องส่งสินค้าก่อนรับชำระเงิน
  3. ราคาดีกว่าขายตามร้านเพชร โรงรับจำนำ ฯลฯ เพราะขายตรงถึงผู้ซื้อ

ซื้อขาย โดยตรงไม่ผ่าน SD

1. ผู้ขายลงขายที่ SD

2. ผู้ซื้อเลือกค้นหาสินค้าที่ถูกใจ

3. โทรสอบถาม นัดแนะส่งมอบ ดูสินค้า ชำระเงิน

ขั้นตอนการซื้อขายผ่าน SD

1. ผู้ขายลงขายที่ SD

2. ผู้ซื้อสั่งซื้อและชำระเงินผ่าน SD

3. SD รับเงินและผู้ขายส่งสินค้ามาให้ SD ตรวจสอบ

4. SD ส่งสินค้าให้ผู้ซื้อ และชำระเงินให้ผู้ขาย โดยหักค่าบริการ 10%

ขั้นตอนการขายผ่าน SD

1. ผู้ขายลงขายสินค้าโดยระบุรายละเอียดตามความเป็นจริง

2. เมื่อสินค้าถูกสั่งซื้อและได้รับการชำระเงิน SD จะส่งเอกสารการสั่งซื้อสินค้าให้ทางอีเมลล์

3. เมื่อผู้ขายได้รับเอกสารจากทาง SD แล้ว ผุ้ขายจัดเตรียมสินค้าส่งให้ทาง SD ตรวจสอบภายใน 5 วันทำการ

4. ผู้ขายได้รับเอกสารยืนยันการตรวจสอบสินค้า

5. SD ชำระค่าสินค้าโดยหักค่าบริการ 10% ให้กับผู้ขายภายใน 7 วันโดยนับจากวันที่ได้รับเอกสารยืนยันการตรวจสอบสินค้า

ขั้นตอนการซื้อผ่าน SD

1. ผู้ซื้อเลือกสินค้าและกดสั่งซื้อสินค้าผ่าน SD

2. ผู้ซื้อชำระเงินเข้าบัญชีของ SD ภายใน 48 ชม. และแจ้งหลักฐานการชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ

3. SD จะส่งเอกสารยืนยันการชำระเงินให้ผุ้ซื้อทราบ

4. ผู้ซื้อได้รับเอกสารยืนยันการตรวจสอบสินค้าและหมายเลขพัสดุ

5. SD ส่งสินค้าให้ผุ้ซื้อภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ผุ้ซื้อชำระค่าสินค้า