CARAT (กะรัต) น้ำหนัก

CARAT (กะรัต) น้ำหนัก

มาเริ่มกันเลยที่ C ตัวแรก  CARAT (กะรัต)

carat เป็นหน่วยวัดน้ำหนักของเพชร โดย เพชร 1 กะรัต เทียบเท่ากับ 0.2 กรัม ถ้าเพชร 5 กะรัตเท่ากับ 1 กรัม และ 142 กะรัตเท่ากับ 1 ออนซ์  

เพชรน้ำหนัก 1 กะรัต ยังเท่ากับ 100 point หรือคนไทยเรียกว่า 100 สตางค์  เพราะฉะนั้นหากเพชรน้ำหนัก 0.50 กะรัต ก็คือเพชรน้ำหนัก 50 สตางค์

น้ำหนักของเพชรเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของราคาเพชร ยิ่งเพชรมีน้ำหนักมากก็ยิ่งมีราคาสูงขึ้นตาม ลองยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆ คือถ้ามีเพชร 2 ขนาด เพชรเม็ดแรกน้ำหนัก 1 กะรัต และเพชรอีกเม็ดน้ำหนัก 50 ตังค์(ครึ่งกะรัต) โดยที่เพชรทั้ง 2 เม็ดมีสเป็คทุกอย่างเหมือนกันหมดยกเว้นแค่เพียงน้ำหนักเท่านั้น  เพชร 1 กะรัตจะมีราคามากกว่า 2 เท่าของเพชร 50 ตังค์ หรือในทางกลับกัน เพชร 50 ตังค์ราคายังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเพชร 1 กะรัต เพราะราคาต่อกะรัตที่แตกต่งกัน ทำให้เพชรที่ยิ่งมีขนาดใหญ่จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ